Strona główna
Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor
Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor

Baza produktów do remontu

Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor

81-585, Gdynia, Grenadierów 6

www.pracenurkowehydromor.pl
Firma Hydromor, zlokalizowana w Gdyni, specjalizuje się w hydrotechnice i robotach podwodnych. Oferują przeglądy, obejmujące diagnostykę obiektów, kontrolę maszyn oraz inwentaryzację budowli podwodnych. Wśród usług znajdują się także prace hydrotechniczne, takie jak budowa i remonty obiektów czy uszczelnianie nabrzeży. Hydromor świadczy również prace nurkowe, cięcie stali i spawanie metali pod wodą, betonowanie, układanie kabli oraz filmowanie podwodne. Firma posiada uprawnienia rzeczoznawców w zakresie robót podwodnych i współpracuje z instytucjami naukowymi, biurami projektowymi oraz placówkami badawczymi.